วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหลัง อบต.ชำ-สามยแบ้านชำ ม.1) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำม่วง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ต.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ และในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำ
21 ต.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ และในโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
25 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (เส้นภูขมิ้น) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจงแมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำม่วง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจงแมง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์อื่น ชุดเสาไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๘ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ และในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ และในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำ

Share on Line
Share on Pinterest