ชื่อ
: นายเกียรติศักดิ์ แต้มเชื้อ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 8
โทรศัพท์
: