ชื่อ
: นายแขน นวนแย้ม
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 4
โทรศัพท์
: