ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำ

Share on Line
Share on Pinterest