ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.58-0010 บ้านแจงแมงเหนือ-เขตตำบลละทาย หมู่ที่ 8 (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลชำกำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest