ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชำ ได้เข้าซ่อมประปาหมู่บ้าน

Share on Line
Share on Pinterest