ฉีดวัคซึนสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฉีดวัคซึนสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลชำร่วมกับปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกันฉีดวัคซีนสุนัขบ้าในตำบลชำ

Share on Line
Share on Pinterest