อบรม อปพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อบรม อปพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลชำได้ดำเนินการอบรม อปพร. ณ ค่ายทหารพรานที่ 24 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest