ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ตำบลชำ

ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ตำบลชำ

1. กลุ่มสานตระกร้าด้วยเส้นพลาสติกกลุ่มสตรีบ้านชำม่วง   หมู่ที่ 5   ตำบลชุำ  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33110

2.  น้ำพริกแม่บุญตา   หมู่ที่ 5  ตำบลชำ  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

3. กลุ่มสานกระเป๋าพลาสติกบ้านชำ  หมู่ที่  1  ตำบลชำ  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

 

Share on Line
Share on Pinterest