ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.58-012 เส้นบ้านชำม่วงถึงเขตตำบลละลาย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์กา่รบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.58-012 เส้นบ้านชำม่วงถึงเขตตำบลละลาย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์กา่รบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest