ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแจงแมงเหนือ ม.8 (ซอยหน้าโรงเรียน-บ้านนายไทย นวนหอม)

Share on Line
Share on Pinterest