ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (ซอยศรีสุข) ม.๕ บ้านชำม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (ซอยศรีสุข) ม.๕ บ้านชำม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest