ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4107 ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4107 ศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest