ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อกลมพร้อมบ่อพักฝาปิด (หน้าบ้านนายประวัติ - นางกอบแก้ว เนียมพันธ์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อกลมพร้อมบ่อพักฝาปิด (หน้าบ้านนายประวัติ - นางกอบแก้ว  เนียมพันธ์) ของ อบต.ชำ

Share on Line
Share on Pinterest