ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานและห้องประชมชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานและห้องประชมชุม

Share on Line
Share on Pinterest