ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 6843 ศรีสะเกษ (รหัสครุภัณฑ์ 001-46-0001)

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 6843 ศรีสะเกษ (รหัสครุภัณฑ์ 001-46-0001)

Share on Line
Share on Pinterest