ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (เส้นหลัง อบต.-สามแยกบ้านชำ ม.1) หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (เส้นหลัง อบต.-สามแยกบ้านชำ ม.1) หมู่ที่ 3

Share on Line
Share on Pinterest