ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

Share on Line
Share on Pinterest