ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2563

Share on Line
Share on Pinterest