ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,8 ประจำเดือน มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,8 ประจำเดือน มกราคม 2563

Share on Line
Share on Pinterest