ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,8 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,8 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

Share on Line
Share on Pinterest