ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนาโพธิ์ - เส้นศาลปู่ตาบ้านแจงแมง)

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนาโพธิ์ - เส้นศาลปู่ตาบ้านแจงแมง)

Share on Line
Share on Pinterest