ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรโดยวิธีการลงหินคลุก ภายในบ้านชำ หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรโดยวิธีการลงหินคลุก ภายในบ้านชำ หมู่ที่ 1

Share on Line
Share on Pinterest