ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4107 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ์ 001-55-0002

องค์การบริหารส่วนตำบลชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4107 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ์ 001-55-0002

Share on Line
Share on Pinterest