ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ(รหัสครุภัณฑ์ 420-19-0005)

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ(รหัสครุภัณฑ์ 420-19-0005)

Share on Line
Share on Pinterest