ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นรอบนอก - โรงเรียนชนะใช้กิจการ)

องค์ การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นรอบนอก - โรงเรียนชนะใช้กิจการ)

Share on Line
Share on Pinterest