ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์บอร์ดพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์บอร์ดพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest