ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest