ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการแผนปฏิบัติการ 60 วัน \"แยกก่อนทิ้ง\" เพื่อขัเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขัเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Share on Line
Share on Pinterest