ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลชำได้มีโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปับอาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร อบต.ชำ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ชำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

Share on Line
Share on Pinterest