ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล เพาร์ D ประจำเดือน มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล เพาร์ D ประจำเดือน มีนาคม 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest