ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการจดมาตราวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4และ หมู่ที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการจดมาตราวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4และ หมู่ที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

Share on Line
Share on Pinterest