ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านชำม่วง หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านชำม่วง หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest