ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง บฉ 6843 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง บฉ 6843 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest