ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพร้อมลูกโป่ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพร้อมลูกโป่ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest