ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านแจงแมง หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านแจงแมง หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest