ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันแพร่ระบาดของโรคต่างๆ (โรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันแพร่ระบาดของโรคต่างๆ (โรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest