ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจงแมงเหนือ หมู่ที่ 8 (เส้นรอบนอกนางสุรีย์ ถึงบ้านนายถนอม) ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจงแมงเหนือ หมู่ที่ 8 (เส้นรอบนอกนางสุรีย์ ถึงบ้านนายถนอม) ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2561

Share on Line
Share on Pinterest