ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

Share on Line
Share on Pinterest