ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล เพาเวอร์ D ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล เพาเวอร์ D ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ขององค์การบรหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest