ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสาธิตและการเรียนรู้ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือน้ำเสียในเขตตำบลชำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสาธิตและการเรียนรู้ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือน้ำเสียในเขตตำบลชำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest