ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4107 ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4107 ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest