ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น สำหรับซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ซุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น สำหรับซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ซุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest