ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อปั้มน้ำบาดาล ใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อปั้มน้ำบาดาล ใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest