ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จัดซื้อน้ำมันดีเซล เพาเวอร์ D ประจำเดือน กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จัดซื้อน้ำมันดีเซล เพาเวอร์ D ประจำเดือน กันยายน 2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest