การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรฐานส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ

Share on Line
Share on Pinterest