ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมไวรัสโครโรน่า 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมไวรัสโครโรน่า 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลชำได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมไวรัสโครโรน่า 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Share on Line
Share on Pinterest