รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

รับแจ้งร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ออนไลน์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เพื่อต่อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลชำ พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง ต่างๆ คลิ้กลิงค์ด้านล่างเลยนะครับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea50L9DN9floIoyIUBKxvBgDwKrt30oa5zAWQgS7qmrFwulA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Share on Line
Share on Pinterest