ประชาสัมพันธ์ไทยรู้สู้โควิด

ประชาสัมพันธ์ไทยรู้สู้โควิด

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประชาสัมพันธ์ไทยรู้สู้โควิด เพื่อเผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด - 19  ตามลิงค์นี้เลยนะครับ

https://www.thaihealth.or.th/Infographic/list/460/

Share on Line
Share on Pinterest