ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา 

Share on Line
Share on Pinterest